Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-08-29 14:07 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7
Varför är djur och växter så viktiga för varandra? Vad innebär fotosyntes? Vad är en näringskedja respektive näringsväv? Detta och mycket mer ska vi prata om och lära oss mer om när vi arbetar med området ekologi.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan:

* Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk oh ekologisk hållbarhet

* Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

* Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

* Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

* Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

* Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

* Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Undervisning och uppgift:

Vi kommer att läsa, diskutera och se på filmer tillsammans. (Bokens kapitel "ekologi" s.154-183.) Du ska göra ett enskilt arbete som tar upp

Näringspyramid

Näringspyramid

Näringsväv

Ekosystem

Population 

Habitat

Nisch

Producent, konsument, nedbrytare

Bärförmåga

Naturligt urval

Anpassningar

Förändring i balans

Fotosyntes och cellandning

Hot mot ekosystem

Glöm ej källor och för högre betyg måste du motivera varför du tror/tycker att dina källor är trovärdiga. Tänk på att skriva med egna ord och ska vara anpassat för någon som är lika gammal som du ska förstå. Ta gärna med fler saker än de som jag nämnt som du tycker är viktiga och intressanta. Arbetet ska lämnas in/redovisas senast den 9/9.

 

 

Bedömning enligt kunskapskraven

E:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D: innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

C:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.  

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 

Betyget B: innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

A:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.  

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: