Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering biologi; andningsorganen, matspjälkningssystemet, cirkulationssystemet, blodet samt njurar och lever åk ht 2016,

Skapad 2016-08-29 14:10 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

PLANERING BIOLOGI

Andningsorganen, matspjälkningssystemet, cirkulationssystemet, blodet samt njurar och lever åk 8 höstterminen 2016                             Lärare: Eva Åkerström

Vad ska vi lära oss?

 • Luftvägarnas funktion
 • Luftvägarnas olika delar samt diafragman
 • Beskriva hur gasutbytet sker i lungblåsorna
 • Slemhinnornas och flimmerhårens funktion
 • Hur rökning påverkar flimmerhåren
 • Hur man kan hjälpa någon som har satt i halsen – Heimlich manöver
 • Beskriva olika luftvägssjukdomar (infektioner, astma, lungcancer) och vad de beror på samt hur man kan förebygga dessa sjukdomar
 • Beskriva hur stämbanden fungerar
  • Vad matspjälkning betyder och vilken funktion matspjälkningskanalen har
  • Matens väg genom matspjälkningskanalen och dess olika delar
  • Matens beståndsdelar/näringsämnen (vatten, kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler) och i vilken typ av mat dessa näringsämnen finns i
  • Varför man bör äta en väl sammansatt kost och hur den bör se ut
  • Hur blodsockernivån påverkas av olika kost
  • Vad matspjälkningsvätskor är och deras funktion (saliv, magsaft, bukspott, galla)
  • Beskriva vad enzymer är, vad de sönderdelar och vilka beståndsdelarna blir
  • Tunntarmen och tjocktarmens uppbyggnad och funktion
  • Beskriva olika typer av problem/sjukdomar i samband med matspjälkning/ätande (karies, halsbränna, kräkning, övervikt, anorexia, bulimi) och vad dessa beror på samt hur man kan förebygga dessa sjukdomar
 • Hjärtats och blodomloppets funktion
 • Lilla och stora kretsloppet
 • Blodkärlens olika benämningar och dess skillnader (artärer, vener, kapillärer)
 • Hjärtats olika delar (10 stycken)
 • Hjärtats elektriska styrning
 • Blodtrycket och dess funktion
 • Hjärtklaffar och muskelpump samt deras funktion
 • Blodets sammansättning (blodplasma, blodplättar, vita/röda blodkroppar) och deras funktion
 • Hur rökning påverkar syretransporten i blodet
 • Beskriva olika hjärt- och blodsjukdomar (chock, åderförfettning/förkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation) och vad de beror på samt hur man förebygger dessa sjukdomar
 • De olika blodgrupperna (O, A, B, AB) och hur de kan användas
 • Beskriva sambandet mellan andning, matspjälkning och cirkulation
 • Varför och hur renas blodet?
 • Njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och funktion (renar blodet, reglerar vätskebalans & blodtryck)
 • Sjukdomar och skador i njurarna
 • Vad dialys innebär
 • Leverns uppbyggnad och funktion (bryter ned skadliga ämnen, lagrar energi & näringsämnen)
 • Sjukdomar och skador i levern
 • Alkoholens påverkan på levern


Hur ska vi lära oss detta?

 • Powerpoint
 • Biologi Spektrum grön s 242-275, 280-285
 • Biologi Spektrum svart s 238-252, 267-271
 • Laborationer
 • Filmer

 

 

Hur får du visa vad du kan?

 • Skriftligt läxförhör på lungor & luftvägar
 • Skriftligt läxförhör på matspjälkningssystemet
 • Skriftligt läxförhör på hjärta & blodomlopp
 • Skriftligt prov på hela kunskapsområdet
 • Skriva laborationsrapport

 

Om du missar någon lektion ligger det på ditt ansvar att ta reda på av läraren eller kompisar vad vi har gjort samt ta del av anteckningar, laborationer eller genomgångar som gjordes på lektionen.

 

 

Planering

Lekt

Datum

Genomgång lärobok

Laborationer/filmer

1

 

 

13.1 Syrets väg från luft till blod

13.2 Luftvägarnas försvar och sjukdomar

D1258 Vi lär oss om: Andning och lungor 14 min

Test: Hur känns det att ha astma?

2

 

 

Läxförhör andningsorgan

13.4 Maten sönderdelas för att passa cellerna

Laboration: Vad  innehåller utandningsluften?

D1166 Vi lär oss om: Matspjälkningssystemet 14 min

3

 

 

13.3 Maten ger energi och byggmaterial

Laboration: vilken funktion har gallan

Test: Kan du svälja med  huvudet upp och ned?

4

 

 

Läxförhör matspjälkning

13.5 Problem med matspjälkningen

 

5

 

 

14.1 Blodomloppet transporterar syre och näring

14.2 Hjärtat får blodet att cirkulera

Test: Hur snabb är din puls i vila och arbete?

D733 Vi lär oss om: blodet och blodomloppet 12 min

6

 

 

Läxförhör cirkulationssystemet

14.3 Blodet innehåller många ämnen

14.4 Hjärt- och blodsjukdomar

Test: Lyssna på hjärta och  lungor

Test: Vilket blodtryck har du?

 V1725 Ett stressat hjärta – här är din kropp

7

 

 

14.6 Njurarna och levern renar blodet

D1063 Njuren – att leva med dialys 24 min

D327 Levern – så fungerar den 15 min (ej streamad)

8

 

 

Extra tid + repetition

D1062 Lungorna och rökning

Test: Vilken lungkapacitet har du (spirometer)

D325 Ämnesomsättn & matsmältningsorg. (ej stream)

9

 

PROV

Tips: hur skall du läsa till prov?

 • Använd planeringen, där står allt som du skall kunna
 • Gå igenom målen punkt för punkt och pricka av att du kan dem.
 • Svaren finns i powerpointen, dina anteckningar, laborationsrapporter samt i läroboken.
 • Svara på testa-dig-själv-frågorna och läs sammanfattningarna i slutet av varje kapitel (gul eller grön sida)

Kunskapskrav

Betyg

E

C

A

Diskussioner/

reflektioner

Du kan samtala om och ge exempel på sådant som i huvudsak hör till arbetsområdet.

Du kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.

Du kan förklara och koppla ihop delar till helheter, som för diskussionerna framåt.

Du kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.

Du kan förklara och visa på generella drag som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.

Du kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.

Laborationer

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och i stora drag fungerande sätt.

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Laborations-planering och laborations-rapport

Du kan skriva en enkel laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och slutsats.

Du kan skriva en utvecklad laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och en slutsats som ger förslag på förbättringar.

Du kan skriva en välutvecklad laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och en slutsats med resonemang kring möjliga felkällor samt förslag på nya frågeställningar att undersöka. 

Läxförhör/

Prov

Du ska ha grundläggande kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska lära oss?”

Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter som har betydelse för människan.

Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska vi lära oss?”

Du kan förklara och visa på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska vi lära oss?”

 

Du kan förklara och generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: