Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3 2016/17

Skapad 2016-08-29 14:16 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Rörelseglädje! Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, både i innemiljö och utemiljö
 • samarbeta och kommunicera med andra.
 • använda bollar i olika sporter
 • koordinera kroppen i olika övningar
 • förstå vikten av fysisk rörelse för att må bra
 • att träna styrka och kondition
 • vårda naturen och ta hänsyn till allemansrätten.
 • läsa och och följa en enkel karta i närområdet
 • att förstå vikten av den egna livsstilens betydelse för sin egen hälsa. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i de olika aktiviteterna
 • visa hänsyn och samspela med andra utifrån givna regler.
 • lyssna aktivt vid samlingar, ta och följa instruktioner.
 • följa musiken och röra dig till musiken.
 • läsa och följa en karta.
 • din förståelse för ett aktivt rörelseliv för den egna hälsan.


Hur vi kommer att bedöma:

genom att du får visa dina förmågor i de olika aktiviteterna under idrottslektionerna och utedagar.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att träna förmågorna:

Rörelse

- Träna din kroppsuppfattning och grovmotoriska grundformer genom olika lekar, danser, redskaps-, motorik- och stationsbanor.

- Få introduktion i olika bollsporter.

- Rörelse till musik, prova på olika danser

- Samarbeta med kamraterna.

- Ta emot instruktioner och följa regler.

Friluftsliv och utevistelse

- Vistelse i naturen i alla årstider.

- Utelekar

-Förståelse för allemansrätten

Hälsa och livsstil

- Byta om och duscha vid varje idrottslektion.

- Avslappningsövningar

Kartkunskap

- Genom teorilektioner utifrån hur man tolkar och läser en karta

- Gå kartpromenader i närområdet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: