Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-08-29 14:21 i Storängsskolan Västerås Stad
Forntiden
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du ska få lära dig hur det var att leva under sten- järn- och bronsåldern. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor då.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
Du ska kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
Du ska kunna göra några jämförelser mellan forntiden och nutid.
Du ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
Du ska kunna framställa bilder som passar till temat.
Du ska kunna skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
Du ska vara delaktig i samtal i grupp.

Dina faktatexter, berättelser, bilder och annat skapande samt dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:
 

Förstå tidsbegreppen istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och placera dem på en tidslinje.

 • förstå hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern, t ex boende, mat, kläder och redskap och gravar.
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den tiden.
 • din förmåga att återberätta, förklara och beskriva så att andra förstår vad du menar.
 • skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så att andra förstår.
 • hur föremål förändras över tid.
 • framställa berättande bilder.
 • kunna göra enkla jämförelser mellan dagens samhälle och tidigare epoker. 

 

Förmågor du kommer att få utveckla:

Analysförmåga: att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, att kunna jämföra likheter och skillnader, att kunna växla mellan olika perspektiv.

Kommunikativ förmåga: att kunna samtala, att kunna resonera, att kunna diskutera, att kunna redovisa.

Metakognitiv förmåga: att kunna reflektera.

Förmågan att hantera information: att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.


Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna när din lärare berättar utifrån bilder och tidslinje om istiden och forntiden.
Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
Du ska få läsa faktatexter om forntiden.
Du kommer att få arbeta skapande med bild för att öka förståelsen om forntiden.
Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.
Du kommer att få redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Forntiden

Jag behöver mycket stöd av en vuxen för att..
--->Jag kan till viss del själv ...
--->Jag kan på egen hand..
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
samtala om människans uppkomst.
samtala om människans uppkomst.
samtala om människans uppkomst.
4. Göra en bildserie
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
6. Göra en hällristning
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
för att göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och vattenfärg.
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och vattenfärg.
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och vattenfärg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: