Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Månvägens förskola 16-17

Skapad 2016-08-29 14:23 i Månvägens förskola Färgelanda
Månvägens förskola jobbar med gemensamma mål under året. Ibland i tvärgrupper och ibland var avdelning för sig.
Förskola

-Tema för året är sagans värld,det är gemensamt för hela huset.

-Prioriterat mål för året är flerspråkighet.
-Fokusområden är *normer och värden (augusti-oktober)
*Barns inflytande (oktober-januari)
*Utveckling och lärande (februari-Juni)

Innehåll

Mål från läroplanen

Vi har valt ut ett mål under varje fokusområde.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Vi har tagit fasta på de kommungemensamma målen

Vi har enats om ett mål från varje fokusområde.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn:

 • Visar respekt för sina kamrater.
 • På egen hand visar intresse för böcker och samtalar om innehåll.
 • På egen hand visar intresse för matematik.
 • På egen hand visar intresse för djur och natur.
 • På egen hand visar intresse för att bygga och konstruera i olika material och tekniker.
 • spontant vågar uttrycka sina tankar och idéer.

Barnens delaktighet genom hela processen

 Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal m.m.

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via UNIKUM om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via UNIKUM och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera tvärgrupper , att material finns tillgängligt, att vi utnyttjar våra resurser på rätt sätt och att vi har tillräckligt med planerings och utvärderingstid.

Utvärdering.

 

Vi utvärderar efter varje fokusområde enligt kommungemensam mall.

Vi använder oss även av reflektionsprotokoll, BRUK och observationsmaterial som TRAS, MIO och RUS.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: