Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden

Skapad 2016-08-29 14:27 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med Urtiden. Vi startar med jorden föds och arbetar sedan vidare fram till människans uppkomst.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi kommer att jobba med Urtiden. Detta gör vi genom att skapa en egen tidslinje med bilder och texter från att jorden skapades fram till människan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

lära, utforska och arbeta både enskilt och tillsammans med andra

att förstå utvecklingen och det som hände under tidsperioden


Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

förklara och förstå hur jorden förändrats under denna tidsperiod ex land, hav och djur


Detta visar du genom att:
skriva och rita om de olika perioderna under urtiden.

redovisa och återberätta 


delta och vara aktiv vid diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
se på film och läsa om Urtiden, från att jorden blev till fram till förmänniskan Lucy
rita och skriva om de olika perioderna
återberätta och redogöra för ditt arbete

Vi kommer att arbeta i helklass samt i mindre grupper där varje grupp får en period att fördjupa sig i. Vi kommer tillsammans att skapa en tidslinje över denna period.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: