Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal ht-16 årskurs 6

Skapad 2016-08-29 14:31 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Nu är det dags att arbeta med decimaltal. Du kommer även att lära dig att dividera och multiplicera med 10, 100 och 1000. 

Innehåll

Mål

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • vad som menas med ett decimaltal
 • ordna decimaltal i storleksordning
 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division 

Du ska även kunna läsa och sätta olika typer av decimaltal i storleksordning och känns till följande ord:

 • hel tal
 • decimaltal
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel
 • decimal
 • decimaltecken

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetets innehåll

 Du kommer att lära dig olika strategier att räkna med decimaltal samt att läsa decimaltal ner till tusendelar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att ha kontinuerliga genomgångar och diskussioner i klassen. Du kommer att få lära dig de matematiska begrepp som ingår i området. Efter avslutat område kommer du få en diagnos.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du uppnår målen till temat. Du kommer att bedömas dels utifrån din diagnos men även hur du under lektionstid visar dina kunskaper. Hur du resonerar och under lektionstid där du kan resonera lite friare. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser

Ma
Decimaltal år 6

Centralt innehåll

 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Postionssystemet
Positionssystemet för tal i decimalform
Du kan till viss del sätta ut ett decimaltal på rätt ställe på tallinje
Du kan huvudsakligen sätta ut ett decimaltal på rätt ställe på en tallinje
Du kan med stor säkerhet sätta ut ett decimaltal på rätt sätt på en tallinje
Användning av decimaltal
Tal i decimalform och dess användningsområden i vardagliga situationer
Du kan till viss del använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan huvudsakligen använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan med stor säkerhet använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Algoritmer, multiplikation
Uträkning med decimaltal med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Algoritmer, division
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom division med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom division med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom division med decimaltal
Begrepp
Hur stor utsträckning du kan och förstår begrepp som hör till "decimaltal"
Du använder till viss del de korrekta begreppen tillhörande "decimaltal" och kan till viss del dess betydelse
Du använder i huvudsak de korrekta begreppen tillhörande "decimaltal" och förstår i huvudsak dess betydelse
Du använder med säkerhet de korrekta begreppen tillhörande "decimaltal" och förstår dess betydelse

Ma
MA-syften matris

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: