Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2016-08-29 15:05 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Mänskliga rättigheter är viktiga för alla människor i hela världen. Du kommer att få lära dig vilka rättigheter som finns och hur de påverkar både dig själv och även varje människa i hela världen.
Grundskola 8 Samhällskunskap

Årskurs 8 ska arbeta med mänskliga rättigheter. Vilka rättigheter finns det och vad innebär det? Vilka organisationer arbetar med dem? Hur kränks de i världen? Vad är immigration, asyl, segregation och integration? Varför finns det speciella rättigheter för barn? Vilka rättigheter har barn och hur påverkar det din vardag?

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Individuellt arbete - Grupparbete
 • Gruppdiskussioner - diskussioner i helklass
 • Tester både förberedda och oförberedda

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma vad du kan

 • om vad de mänskliga rättigheterna handlar om och innebär.
 • kring vilka organisationer som jobbar med rättigheter och hur de gör.
 • berätta hur mänskliga rättigheter kränks och främjas i olika delar av världen.
 • kring begrepp som immigration, segregation, integration och asyl.
 • ha egna åsikter och förklara dem kring de ovan nämnda områdena.
 • om du i grupp kan diskutera kring rättigheternas viktighet.
 • kunna söka information från olika källor och värdera dessa.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer vi att lära oss mer om:

 • De mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • Vilka organisationer som arbetar med dessa frågor
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen
 • Diskriminering 
 • Integration, segregation, immigration 
 • Asylfrågor

Du ska lära dig betydelsen av följande begrepp:

 • Immigration, integration, segregation, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, diskrimineringsgrunder
 • Du ska lära dig vilka organisationer (FN, EU, Röda korset olika kyrkliga organisationer) som jobbar med de mänskliga rättigheterna och hur de gör det.
 • Du ska bli bättre på att diskutera dilemman som hör samman med rättigheter och skyldigheter genom att få fall som du ska tycka till kring.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Uppgifter

 • Organisationers arbete för de mänskliga rättigheterna.

 • Organisationers arbete för de mänskliga rättigheterna.

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 • Organisationers arbete för dom mänskliga rättigheterna.

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 • Nationella minoriteter.

 • Nationella minoriteter

 • Diskriminering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: