Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En tidsresa från livets uppkomst till järnåldern

Skapad 2016-08-29 15:09 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska

Här ska du få lära dig om människans utveckling, istiden, stenåldern, järnåldern och bronsåldern utifrån ett naturvetenskapligt synsätt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din begreppsliga, analytiska, procedur, metakognitiva och kommunikativa förmåga genom att: 

 • kunna berätta om vad som kännetecknar några av de olika tidsperioderna.
 • känna till något om utvecklingen från apa till människa.
 • kunna berätta om några olika spår som inlandsisen har lämnat efter sig.
 • kunna sätta ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • kunna berätta om några verktyg som människan använde under de olika perioderna och vilket material de är tillverkade av.
 • känna till begrepp inom området.
 • kunna "sökläsa" i faktatexter och skriftligt svara på enklare frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:

Du kommer att få:

 • lyssna på lärarledda genomgångar.
 • se på film.
 • läsa och dokumentera skriftligt.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • samtala och diskutera.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån dina förmågor genom att kunna:

 • berätta om vad några föremål är gjorda av och under vilken tidsperiod de användes.
 • berätta om vilka kännetecken de olika tidsperioderna har.
 • ge exempel på hur människan levde under de olika tidsperioderna.
 • kunna några tidsbegrepp.
 • söka information från en faktatext.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper:

- i samtal och diskussioner.

- i de arbetsmaterial vi arbetar med.

- fortlöpande under arbetets gång (muntligt / skriftligt)

Matriser

NO Sv SO SvA
Big Bang till Järnåldern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan med stöd av frågor från lärare känna till några begrepp
Du kan själv berätta om några begrepp
Du känner till flera begrepp och kan sätta in dem i ett sammanhang
Procedur
Du kan utifrån en given text söka information med stöd av lärare och skriva en enkel faktatext
Du kan utifrån en given text själv söka information till din faktatext och skriva en enkel faktatext
Du kan utifrån en given text själv söka information till din faktatext och skriva en mer utvecklad faktatext
Analys Metakognitiv
Du kan med stöd av lärare beskriva några spår från forntiden och ge något exempel på hur människorna levde under de olika perioderna
Du kan själv beskriva några spår från forntiden och ge något exempel på hur människorna levde under de olika perioderna
Du kan själv beskriva några spår från forntiden och berätta hur de uppkom och jämföra människornas levnadsvillkor under de olika perioderna
Kommunikativ
Du kan med stöd av frågor från lärare berätta om vad några föremål är tillverkade av
Du kan själv berätta om vad några föremål är tillverkade av
Du kan själv berätta om vad några föremål är tillverkad av och sätta in dem i ett sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: