Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden HT16

Skapad 2016-08-29 15:19 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Nyckelbegrepp

Kompis

Samsas

Hjälpa

Glad

Ledsen

Arg

Rädd

 

 

Planerade insatser

  • Tema: VI på Kristallen

I temaarbetet utgår vi från Tio små kompisböcker riktade mot de yngre barnen. Böckerna tar upp hur man skapar ett bra kompisklimat samt vikten av att synliggöra sina känslor. Kanin och Igelkott kommer vara maskotar under temat samt dramatisera olika känslor och händelser. Vi vill jobba vidare med Mamma Måds musik, som är igenkänt och omtyckt av barnen, där texter och musik handlar om hur vi skapar ett bra kompisklimat.

 

  • Känsloballongerna

I det dagliga arbetet med barnen tittar vi på och pratar om olika känslouttryck med hjälp av känsloballongerna.

 

  • Flerspråkighet

Vi har barn som inte har det verbala språket än och vi vill därför använda tecken som stöd som ett kommunikationskomplement i vardagen. I barngruppen går barn som inte har svenska som modersmål. För att kunna stimulera dessa barns språkutveckling på ett rättvist sätt då vi inte behärskar dessa språk, behöver vi stöd genom exempelvis appar.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: