Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-08-29 15:26 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Geografi

Vårt land är en del av Norden och vi ska under några veckor arbeta och lära oss mer om Nordens och dess fem länder. Förutom Sverige är Danmark, Finland, Island och Norge delar av Norden. Vi ska bl.a. lära oss hur länderna ser ut, vilket klimat det har, kända platser och hur marken används i de olika länderna. Vi kommer att lära oss en del nya begrepp och vi kommer att prata och lära oss om olika typer av kartor. På bildlektionerna kommer vi att göra 3D kartor av trolldeg.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska få lära dig om

 • Hur de olika länderna ser ut
 • Hur marken används i de olika länderna
 • Likheter/skillnader mellan länderna
 • Ländernas klimat
 • Kända platser

 Du ska få utveckla dina förmågor genom att: förklara orsaker och konsekvenser, se samband, förklara hur saker hör ihop, lära dig och använda dig av nya begrepp, samtala, diskutera och resonera.

 Arbetssätt/undervisning

Läroböcker

Instuderingsfrågor

Filmer

Grupparbete

 

Bedömning/dokumentation

Bedömning sker utifrån matris

Dokumentation sker genom

 • Skriftliga arbeten
 • Muntliga diskussioner och resonemang
 • Skriftliga test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: