Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik läsåret 2016/2017, år 1

Skapad 2016-08-29 15:31 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för läsåret 2016/2017 för klass 1A, 1B och 1D.
Grundskola 1 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Ur LGR11

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

• Kunna 10-kompisarna.
• Förstå skillnaden på udda- och jämna tal.
• Kunna ramsräkna- samt benämna tal upp till 100.
• Kunna ordningstalen upp till 31.

Algebra

• Kunna se och fortsätta ett enkelt mönster.
• Kunna skapa egna enkla mönster.

Geometri

• Känna igen samt benämna kvadrater, trianglar, cirklar och rektanglar.
• Kunna klockans hela- och halva timmar.
• Veta att en timme är 60 minuter.
• Kunna skilja på meter och centimeter.
• Kunna använda en linjal.

Sannolikhet och statistik

• Kunna avläsa ett enkelt diagram.
• Kunna fylla i ett enkelt diagram.

Samband och förändringar

• Kunna hälften och dubbelt upp till 10.
• Kunna dubblorna.

Problemlösning

• Kunna räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
• Kunna förstå och lösa enkla matematiska problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik läsåret 2016/2017, år 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
• Jag kan 10-kompisarna.
• Jag kan ordningstalen upp till 10.
• Jag kan ordningstalen upp till 31.
• Jag kan ramsräkna talen 0-20.
• Jag kan benämna och skriva talen 0-20.
• Jag kan ramsräkna upp till 100.
• Jag kan skillnaden på udda och jämna tal.
Algebra
• Jag kan med hjälp fortsätta ett enkelt mönster.
• Jag kan skapa ett eget enkelt mönster.
• Jag kan på egen hand fortsätta ett enkelt mönster.
Geometri
• Jag kan skilja på meter och centimeter.
• Jag kan använda en linjal.
• Jag har en uppfattning om olika längdenheter; t ex cm, m och km.
• Jag kan sortera geometriska figurer i kvadrater, rektanglar, cirklar och trianglar.
• Jag känner igen kvadrater, rektanglar, cirklar och trianglar.
• Jag kan benämna kvadrater, rektanglar, cirklar och trianglar.
• Jag kan klockans hela timmar.
• Jag kan klockans hela- och halva timmar.
• Jag vet att en timme är 60 minuter.
Sannolikhet och statistik
• Jag kan med hjälp avläsa ett enkelt diagram.
• Jag kan på egen hand avläsa ett enkelt diagram.
• Jag kan fylla i ett eget enkelt diagram.
Samband och förändringar
• Jag kan dubblorna upp till och med 5+5.
• Jag kan dubblorna upp till och med 10+10.
Problemlösning
• Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
• Jag kan med viss läshjälp förstå och lösa enkla matematiska problem.
• Jag kan själv läsa och lösa enkla matematiska problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: