Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2016-08-29 15:45 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 5 Matematik
Vecka 35-38

Innehåll

Under vecka 35-38 arbetar vi med Stora tal och efter avslutat kapitel ska du kunna:

¤ läsa och skriva tal inom området 0-1 000 000

¤ ordna tal efter storlek

¤ addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet

¤ använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

¤ avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Vi arbetar med Matteborgen samt problemlösningsuppgifter enskilt, parvis och i grupp.

 

Bedömningen sker i form av en diagnos efter avslutat kapitel. Vi bedömer också förmågan att lösa problem enskilt och i samarbete med andra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: