Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgodis - Stekta ägget

Skapad 2016-08-29 15:47 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att använda det svenska språket genom att arbeta med boken "Språklära - Stekta ägget".
Grundskola 5 – 6 Svenska
I det här området kommer du att få jobba med språklära. Det du lär dig i boken kommer du ha stor nytta av när du läser och skriver!

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • ta eget ansvar för att starta med arbetet samt be om hjälp när du behöver
 • använda det svenska språkets regler och normer
 • skriva egna texter
 • läsa och förstå

Du kommer att arbeta med:

Du kommer arbeta i boken "Språkgodis - Stekta ägget" med momenten

 • ordkunskap
 • alfabetet och alfabetisk ordning
 • ordlista
 • skiljetecken
 • stavningsregler
 • ordklasser
 • satsdelar
 • ordspråk och talesätt
 • skriva för hand
 • skriva och läsa olika sorters texter

Bedömning

Din förmåga att:

 • göra de planerade uppgifterna
 • arbeta självständigt, be om hjälp när du behöver
 • ta till dig kunskapen från de olika momenten
 • använda dig av det svenska språkets regler och normer i de texter du skriver
 • läsa och förstå
 • Visa dina förvärvade kunskaper i praktiska arbeten som tex skrivuppgiften: "Ge världen en text".

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: