👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-08-29 15:48 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Geografi

Vårt land är en del av Norden och vi ska under några veckor arbeta och lära oss mer om Nordens och dess fem länder. Förutom Sverige är Danmark, Finland, Island och Norge delar av Norden. Vi ska bl.a. lära oss hur länderna ser ut, vilket klimat det har, kända platser och hur marken används i de olika länderna. Vi kommer att lära oss en del nya begrepp och vi kommer att prata och lära oss om olika typer av kartor.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du ska få lära dig om

 • Hur de olika länderna ser ut
 • Hur marken används i de olika länderna
 • Likheter/skillnader mellan länderna
 • Ländernas klimat
 • Kända platser
 • Kända personer

 Du ska få utveckla dina förmågor genom att: förklara orsaker och konsekvenser, se samband, förklara hur saker hör ihop, lära dig och använda dig av nya begrepp, samtala, diskutera och resonera.

 Arbetssätt/undervisning

Läroböcker

Instuderingsfrågor

Filmer

Grupparbete

 

Bedömning/dokumentatio

Dokumentation sker genom

 • Skriftliga arbeten
 • Muntliga diskussioner och resonemang
 • Skriftliga test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kopia av Norden årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi - länder och huvudstäder
Du kan ännu inte tala om vilka länder och huvudstäder som ingår i Norden eller sätta ut dem på en karta.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka länder och huvudstäder som ingår i Norden och sätta ut dem på en karta.
Du kan med relativt god säkerhet tala om vilka länder och huvudstäder som ingår i Norden och sätta ut dem på en karta.
Du kan med god säkerhet tala om vilka länder och huvudstäder som ingår i Norden och sätta ut dem på en karta.
Övrig namngeografi - Utvalda berg, hav sjöar, floder, vikar öar m.m.
Du kan ännu inte sätta ut några namn på viktiga berg, öar, vatten m.m.
Du kan sätta ut några namn på viktiga berg, öar, vatten m.m.
Du kan med relativt god säkerhet sätta ut namn på viktiga berg, öar, vatten m.m.
Du kan med god säkerhet sätta ut namn på viktiga berg, öar, vatten m.m.
Naturtyper, klimat och naturresurser
Du kan inte berätta om några av Nordens olika klimat, naturtyper och naturtillgångar.
Du känner till några av Nordens olika klimat, naturtyper och naturtillgångar men har svårt att utveckla dina kunskaper.
Du kan med viss säkerhet berätta om vilket klimat, vilken naturtyp och vilka naturtillgångar Nordens länder har.
Du kan med säkerhet berätta om vilket klimat, vilken naturtyp och vilka naturtillgångar Nordens länder har.
Geografiska begrepp
Du visar inte förståelse för de begrepp som vi har arbetat med
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar
Du använder begreppen när du själv berättar om något.
Jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
Du kan ännu inte jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
Du kan jämföra några likheter och skillnader mellan de nordiska länderna.
Du kan jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna på ett ganska utvecklat sätt.
Du kan jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna på ett välutvecklat sätt.
Arbetet med eget land
Du har inte följt instruktionerna när du har skrivit din faktatext.
Du har försökt att följa instruktionerna även om du inte har fått med mycket fakta när du har skrivit din faktatext.
Du har följt instruktionerna och har fått med ganska mycket fakta när du har skrivit din faktatext Du har redovisat källorna.
Du har följt instruktionerna och har skrivit en väl utvecklad faktatext. Du har redovisat källorna.