Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-08-29 15:49 i Ankarets skola Öckerö
En övergripande planering utifrån läromedlet Magic 5
Grundskola 5 Engelska

Vi arbetar med Magic 5 och där använder vi Classbook, workbook och tillhörande webbdel. Vi arbetar med texter, tränar in nya ord, samtalar, spelar spel, gör dramatiseringar, tittar på filmer mm.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Engelska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt

Vi kommer under året att följa strukturen i läromedlet, arbeta med texterna, ord och tillhörande uppgifter i arbetsboken. Utöver det kommer vi också att titta på film anpassad för åldern, tex. Max´s movie, göra presentationer, skriva faktatexter om tex. djur, spela spel och ha andra muntliga övningar. Vi arbetar i halvklass och gör även övningar i mindre grupper så att alla ska känna sig trygga och våga visa vad de kan

Bedömning

När vi bedömer tittar vi på din förmåga att förstå det du läser och hör, hur du samtalar och skriver texter. Bedömningen sker fortlöpande under året. Vi genomför också de tre tester som finns i läromedlet där det som vi har gått igenom i de olika kapitlen prövas.


Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: