Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andraspråk åk 2

Skapad 2016-08-29 16:01 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Under andra skolåret kommer eleven att arbeta vidare med att utveckla sin läsning, skrivning och att samtala. Vi kommer även att arbeta mycket med läsförståelse.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Mål

Under andra skolåret kommer eleven att arbeta vidare med att utveckla sin läsning, skrivning och att samtala. Vi kommer även att arbeta mycket med läsförståelse. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med

Läsning och läsförståelse

- tyst läsning

- högläsning

- läsning för kamrater

- läsläxor

- kontinuerliga skolbiblioteksbesök

Skriving

- grammatik och skrivregler

- skrivning av olika slags texter, ex. faktatext

- nivåanpassade övningsböcker

Samtala

- träna på att tala inför andra

- muntlig presentation

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Arbetssätt

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar i mindre läsgrupper vid 3 tillfällen i veckan.
I läsgrupperna arbetar vi med texter  på olika sätt. Vi läser, skriver och samtalar kring textens innehåll.
Vi tränar på att återberätta och redovisa.
Varje vecka gör vi en planering och en utvärdering i Loggboken.
Vi tränar på att tala inför grupper tex läsa olika texter vi skrivit.
Vi skriver i vår tankebok kontinuerligt.
Vi tränar på hur datorn och Ipaden fungerar.

 

 

Bedömning och kunskapskrav

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa en elevnära text med flyt och förstå/tolka innehåll
skriva en text med tydlig handling
använda punkt, stor bokstav och göra mellanrum mellan orden i egna texter
skriva med läslig handstil
uttrycka dig muntligt om vardagliga händelser
ta och ge enkla instruktioner
läsa upp/återberätta inför gruppen eller klassen och delta i samtal kring texten

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: