Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sticka åk 8

Skapad 2016-08-29 16:18 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Slöjd

Att sticka och virka är oerhört rofyllt.

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kunskapsområde

För att du ska utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igen på lektionerna:

 • Principen för hur man stickar
 • Hur man lägger upp maskor, stickar aviga och räta och hur man maskar av.
 • Hur man läser en arbetsbeskrivning.
 • Lite stickhistorik från Sverige och andra länder.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Genomföra ett arbete inom området stickning.

För att utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar, komma med idéer och omsätta dem i handling
 • Dokumentera ditt arbete under arbetets gång i din loggbok

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

 • Hantera stickor och formge och framställa ett stickat alster.
 • Utveckla idéer utifrån inspirationsmaterial.
 • Följa olika instruktioner.
 • Slutföra ditt arbete väl.
 • Utifrån dina anteckningar i loggboken reflektera över ditt lärande, samt motiverar dina val och resonerar kring färg och form i din utvärdering på slojd.nu/slojda.

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formgivning
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.
Syfte och miljö
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Form och funktion
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdering
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Reflektion
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: