Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kuddtest åk 9

Skapad 2016-08-29 16:30 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Slöjd

Kuddtest är som en fördiagnos i textilslöjd. En diagnos för att veta var du befinner dig i din kunskapsutveckling i slöjd.

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Uppgiften

Kudden skall när den är klar vara 20 x 20 cm och vara dekorerad på minst en sida.

Använd dig av teknikerna:

 • Applikation
 • Lappteknik
 • Broderi

 

Du kan koncentrera dig på en teknik eller göra din dekoration som en kombination av teknikerna.

 

Du ska inledningsvis göra en planering och utifrån den genomföra ditt arbete samt utvärdera det genom att lämna in ett dokument alt. film.

Under arbetets gång får du endast fråga din lärare var material finns inte hur det skall användas. Du kan däremot ta hjälp av internet.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

När du har genomfört uppgiften kommer jag bedöma din förmåga att:

 • Planera ditt arbete
 • Tillämpa de olika teknikerna
 • Vara noggrann och hantverksskicklig
 • Utvärdera ditt arbete och din arbetsinsats

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 9
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 9
  Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl  E 9
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Redovisning:

Du ska antingen skriva en redovisning där du både använder ord och bilder du tagit under processen alternativt att du spelar i en film.

Redovisningen ska lämnas in i classroom senast den 13 september.

 

Inled din redovisning med att berätta varför du valde just det motivet och den tekniken till din kudde. Varifrån fick du din inspiration?

 

När du gjort din inledning fortsätter du med att berätta hur du gått tillväga. Visa med bilder/film och text hur du gjorde.

 

Till slut vill jag att du avslutar med att analyserar ditt resultat. Använd dig av frågorna:

 • Hur blev ditt resultat? Motivera!
 • Hur kunde du gjort för att få resultatet ännu bättre?
 • Om du skulle ge betyg på ditt arbete vilket betyg skulle du sätta? Motivera.

Matriser

Sl
Kuddtest åk 9

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera ditt arbete
Jag har haft svårt för att planera mitt arbete och gjort en slarvig skiss. Jag har haft svårt för att komma igång och inte hunnit slutföra mitt arbete.
Jag har beskrivit arbetsgången i enkla drag och gjort en skiss. Jag har precis hunnit klart men fick hoppa över visa planerade moment.
Jag har gjort en planering som visar på arbetsgången och en skiss med mått. Jag har genomfört min uppgift och disponerat tiden på ett bra sätt.
Jag har gjort en detaljrik planering med en utförlig skiss med mått. Jag har varit effektiv så att jag har haft tid att få till detaljer.
Tillämpa de olika teknikerna
Jag har haft svårt för att komma ihåg hur de olika teknikerna fungerar och svårt för att tillämpa dem.
Jag har genomfört teknikerna på en enkel nivå.
Jag visar att jag kan tillämpa tekniken/-erna på en utvecklad nivå.
Jag kan använda teknikerna på en välutvecklad nivå.
Noggrannhet och hantverksskicklighet
Jag har svårt för att veta vilka material och verktyg jag ska använda. Jag har varit slarvig.
Jag kan oftast hantera material och verktyg. Jag har stundvis varit noggrann och visar att jag kan om jag hittar koncentrationen.
Jag kan hantera material och verktyg. Jag har varit noggrann i mitt arbete och visar på hantverksskicklighet.
Jag behärskar material och verktyg på ett mycket bra sätt samt är mycket noggrann i mitt arbete.
Utvärdera ditt arbete och din arbetsinsats
Jag har haft svårt att beskriva mitt arbete och min arbetsinsats samt att analysera mitt arbete.
Jag beskriver mitt arbete och hur min arbetsinsats varit och för enkla resonemang kring de val jag har gjort.
Jag beskriver mitt arbete och hur min arbetsinsats varit och för utvecklade resonemang kring de val jag har gjort.
Jag beskriver mitt arbete och hur min arbetsinsats varit och för välutveckladeresonemang kring de val jag har gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: