Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturtyper

Skapad 2016-08-29 16:30 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 Geografi
Sveriges naturtyper

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Arbetsområdet innehåller bl a detta ur det centrala innehållet:
Årstider och skillnader i temperatur.
Vad som är typiskt för svensk natur.
De största sjöarna, älvarna och bergen i Sverige.
Svenska naturresurser som t ex forsande vatten, skog, odlingsbar mark och fiskevatten.
Hur Sverige delas in efter olika slags natur

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

läsa texter ur t ex läroböcker och diskutera dessa                                                                                                                                                        se på film                                                                                                                                                                                                                skriva faktatexter                                                                                                                                                                                                            arbeta med kartor                                                                                                                                                                                                  arbeta med ord och begrepp

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att använda och förstå kartor                                                                                                                                                             

Dina kunskaper om Sveriges naturtyper och naturresurser och din förmåga att resonera kring dessa

Din förmåga att jämföra och se skillnader och likheter mellan olika delar av Sverige

Hur du får visa vad du kan:

du får möjlighet att svara på frågor och diskutera både muntligt och skriftligt vid genomgångar och arbetspass

du kommer att delta i läxförhör och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: