Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5

Skapad 2016-08-29 16:36 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 5

I engelskundervisningen använder vi oss mest av läromedlet What´s Up som har en textbok och en arbetsbok.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att

  • förstå innehållet i talad och skriven text
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att själv förstå och få andra att förstå
  • reflektera över hur människor i olika engelsktalande länder lever

Syfte och förmågor

Eleverna ska utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleverna ska ska också utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utifrån vår lärobok What´s up arbeta med

ord och frasers betydelse och hur de ska användas i vardagliga situationer

 att lyssna till talad engelska

att läsa olika former av texter t ex dialog

att kortfattat sammanfatta muntligt det du har hört eller läst

 hur ord uttalas och hur meningar ska låta (intonation)

hur man bygger meningar på engelska

grammatiska regler

att skriva korta texter

vi kommer också att titta på film där engelska talas och arbeta med uppgifter kopplade till det vi hört och sett.

Bedömning

Jag bedömer

hur du använder de ord och fraser du lärt dig i det du säger och i det du skriver.

hur du uppfattar och förstår helheten men även detaljer i det du hör och i det du läser.

hur du deltar i muntliga aktiviteter och uppgifter.

hur du förstår instruktioner och på egen hand löser skriftliga uppgifter.

din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

din förmåga att ta dig runt problem när du inte förstår det du hör eller läser.

din förmåga att använda strategier för att få andra att förstå det du vill säga eller skriva.

Arbetstid

Vi arbetar utifrån denna pedagogiska planering under hela läsåret 2016 - 2017.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: