Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, Backaskolan, Lund

Skapad 2016-08-29 16:41 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Hur var det egentligen att leva på forntiden? Vad åt man? Hur bodde man? Gick barnen i skolan på den tiden? Vad hade man för leksaker? Detta är bara några om de sakerna vi jämför då och nu med. Vi bekantar oss också lite kort med istiden som fanns före forntiden.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Till dig som elev:

Texten som följer är riktad till eleven och bör därmed skrivas i en lättillgänglig form ("språket bör vara elevnära").

Arbetsområdet

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • berätta om likheter och skillnader, då och nu,
 • ge exempel på kända forntida byggnader och platser i Skåne,
 • ge exempel på spår i naturen från istiden och forntiden,
 • göra en tidslinje,
 • känna till viktiga ord som dåtid, nutid och framtid, sten- brons- och järnålder.

 

Arbetssätt

 • internet,
 • böcker,
 • filmer/ radioprogram
 • skriva faktatexter och skapa tillhörande bilder
 • estetiska uttrycksformer

Redovisningsform

Du väljer själv mellan:

 • ett skriftligt häfte/bok,
 • Power Point med muntligt presentation
 • Kahoot,
 • Story bird,
 • plakat med muntlig presentation,
 • skriftligt prov.

Bedömning

 • berätta om likheter och skillnader, då och nu,
 • ge exempel på kända forntida byggnader och platser i Skåne,
 • ge exempel på spår i naturen från istiden och forntiden,
 • göra en tidslinje,
 • känna till viktiga ord som dåtid, nutid och framtid, sten- brons- och järnålder.

Detta visar du genom att:

 • delta i samtal genom att svara på eller ställa frågor, bidra med tankar (reflektioner),
 • skriva en faktatext eller genom att göra stödpunkter där du berättar muntligt om det du lärt dig,
 • uttrycka dig estetiskt.

Reflektion

 

 

 

 

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Forntiden, Backaskolan, Lund

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: