Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö

Skapad 2016-08-29 16:45 i Björndammens skola Partille
Grundskola F
Naturen är fylld av inte minst djur och växter. Men vad döljer sig egentligen om man kollar riktigt riktigt noga under en sten? Hur ser blomman egentligen ut på nära håll och vad är dess delar bra för? Vad händer om ett djur plockas bort från skogen? Frågorna väcker många funderingar och tillsammans ska vi söka svaren!

Innehåll

VÅR NÄRMILJÖ
Biologi - Åk 4 - ca 10 veckor

Mål och syfte - Detta kommer vi att utveckla:

• En förståelse för hur vi människor påverkar naturen och vad det kan få för konsekvenser
• En förståelse för olika samband i naturen
• Artkunskap
• Förmågan att dokumentera och genomföra systematiska undersökningar
• En förståelse för innebörden av begreppen: Ekosystem,  Ekosystemtjänster, Pollinering, Producent,  Konsument, Nedbrytare, Sortering, Näringskedja, Näringsväv, Fotosyntes, Hållbar utveckling, Allemansrätten, Pistil, Ståndare,Pollen        

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:
Vi kommer att arbeta utifrån begreppen som presenterats ovan.

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:
• Gemensamma aktiviteter i helklass
• Individuellt arbete
• Film
• EPA - enskilt, par, alla tillsammans
• Muntliga presentationer
• Fördjupningsarbete

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

• Hur du använder, beskriver och förklarar centrala begrepp
• Hur du använder dina kunskaper för att kommunicera, samtala om och dra slutsatser kring centrala begrepp
• Hur du genomför och utvärderar en systematisk undersökning

• Vi kommer att genomföra ett prov i slutet av arbetsområdet där du får skriftlig feedback.
• Vi kommer att ha korta, muntliga presentationer där du får muntlig feedback.
• Vi kommer att ha samtal där du kan visa kunskap och förståelse för begrepp.
• Vi kommer att ha samtal där du kan kommunicera, samtala om och dra slutsatser om centrala frågor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: