Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ht16 år Förmågorna läsa och förstå samt skriva berättande text "Mitt liv som hund"

Skapad 2016-08-29 17:20 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 – 5 Svenska
Du får fundera på hur det skulle kunna vara att vara hund. Du skriver en berättelse med rubriken "Mitt liv som hund". Sedan läser ni varandras berättelser.

Innehåll

Att läsa och förstå samt skriva en berättande text.

Du tränar på att skriva en berättande text utifrån en given rubrik. Du läser upp din egen berättelse och även en kamrats.

Syfte

 

 

Konkretisering

 Du ska få möjlighet att träna på att skriva en berättande text utifrån en given rubrik. "Mitt liv som hund". Du får med hjälp av bilder och diskussioner, tänka dig in i hur det skulle kunna vara att vara hund. Din berättelse har en inledning, händelser samt avslutning. Du visar hur du stavar och bildar meningar.

Centralt innehåll

Undervisning

Du tar del av en genomgång med bildstöd om hur det skulle kunna vara att vara en hund. Du lyssnar till och läser en modelltext. Du deltar i klassrumssamtal kring olika hundraser och vad en hund kanske tänker och gör.Därefter skriver du en egen berättande text i vilken du visar hur du stavar, bildar meningar, anpassar innehållet till rubriken samt hur utvecklat ditt skriftspråk är. Avslutningsvis läser du upp din text för en kamrat samt läser även upp en kamrats text.

Bedömning

Se matrisen SVENSKA ht16 år 6 Berättande text "Mitt liv som hund"

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: