Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 3

Skapad 2016-08-29 18:35 i Stora Högaskolan Stenungsund
Lpp för idrott och hälsa i år 3.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
LPP idrott och hälsa i år 3.

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Centralt innehåll

Centralt innehåll, 1-3 som kommer att behandlas:

Arbetssätt och undervisning

Under skolåret i årskurs 3 jobbar vi med olika lekar, spel och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen. Övningarna utgår ifrån de grovmotoriska grundformerna (stödja, åla, krypa, rulla, hänga, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta, fånga). Vi övar också på takt och rytm i lekar och danser till musik. Det förekommer samarbetsaktiviteter som syftar till att utveckla elevens förmåga att kunna delta i övningar tillsammans med andra och visa hänsyn och förstå olika säkerhetsaspekter i samband med gruppaktiviteter. Vi samtalar om det vi gör och tränar oss i att sätta ord på våra upplevelser och det vi övar. Du får på vårterminen träna dig att planera och genomföra en egen lektion.

Bedömning

 Bedömning sker i form av observationer från oss pedagoger som ansvarar för aktiviteten och ett aktivt deltagande från er som elev under ämnet idrott och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa årskurs 3

>>>
>>>
>>>
Kunskapskrav/förmåga
Utveckla din motoriska förmåga
Du behärskar till viss del de olika motoriska grundformerna och försöker att anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa relativt väl till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa väl till aktiviteten.
Kunskapskrav/förmåga
Delta i övningar tillsammans med andra, visa hänsyn och förstå regler och säkerhetsaspekter i samband med gruppaktiviteter.
Du har viss kunskap om regler och visar till viss del hänsyn i samband med lek och spel.
Du har relativt god kunskap om regler och visar relativt väl hänsyn i samband med lek och spel.
Du har god kunskap om regler och visar hänsyn i samband med lek och spel.
Kunskapskrav/förmåga
Dans och rörelse till musik.
Du deltar i danser och rörelser till musik. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Du deltar aktivt i danser och rörelser till musik. I rörelser till musik och danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du deltar mycket aktivt i danser och rörelser till musik. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: