Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Rörelse och konstruktion

Skapad 2016-08-29 19:22 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under höstterminen 2016.
Grundskola 5 Teknik Fysik

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad kraft och rörelse är genom att bygga fordon som du sedan testar och använder i olika typer av undersökningar. Du får träna på att dokumentera ditt arbete, göra ritningar och följa instruktioner och bygga efter färdiga ritningar.

Innehåll

Du kommer att få utveckla dessa förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Genom att:

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till vem Isaac Newton var och vad som gjort honom känd.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionerna

Anteckna och dokumentera dina uppdrag ordentligt.

Genomföra och dokumentera ditt slutuppdrag.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: