Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SCHOOL/STORIES; FILM/MUSIC

Skapad 2016-08-29 19:22 i Heby skola F-6 Heby
Vi ska jobba med områdena school/stories och film/music utifrån läromedlet Good stuff.
Grundskola 6 Engelska

Vi ska i det här arbetsområdet jobba med områdena school/stories och film/music utifrån läromedlet Good stuff och serien Max´s movie. Du kommer att lära dig många nya ord och begrepp!

Innehåll

1. Övergripande mål:

VARFÖR?

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

2. Kursplanemål:

VARFÖR?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

3. Konkretiserade mål:

VAD?

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

4. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda de vanligaste begreppen och orden inom områdena school/stories; film/music genom vår begreppskarta.
 • använda dig av grammatik vi gått igenom.
 • delta i muntliga övningar och skriftliga.
 • kunna de glosor vi övat på. 

5. Undervisning:

HUR?

Vi läser texter i textbook.

Vi gör övningar i workbook.

Grammar attack.

Vi pratar mycket engelska och övar på begreppskartor.

Hörövningar.

Film - "Max´s movie"

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: