Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2016-08-29 19:44 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 5 Engelska

I arbetet med engelska i årskurs 5 kommer vi att prata, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda oss av materialet Spotlight 5 samt filmer, sånger och andra texter för att utveckla ordförrådet.

Innehåll

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I Engelska ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Planering för Engelska år 5

Under läsåret kommer du att träna på att kunna uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du får träna dig på att läsa och förstå engelska texter. Du får möjlighet att utöka ditt ordförråd och träna på att anpassa ditt språk till mottagaren. Du ska utveckla ditt förtroende för din egen förmåga att använda dig av engelska i olika sammanhang. Du ska även ges möjlighet att utveckla din kunskap om grammatiska strukturer i engelskan.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser

En
Engelska åk 5

Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Du lyssnar på olika texter.
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Du kan läsa texter och använda olika strategier.
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förmågan att uttrycka sig i tal anpassad för årskursen
Du använder de ord du har i ordförrådet och genom strategier kan du uttrycka dig i engelska.
Eleven försöker att uttrycka sig men språket kan vara svårt att förstå.
Eleven kan uttrycka sig på begriplig engelska.
Eleven har ett gott ordförråd och visar prov på grammatisk korrekt engelska.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Du kan svara på frågor, ställa frågor och samtala om ett ämne.
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Du kan skriva en enkel text med de ord som du har i ordförrådet.
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men mestadels engelska ord/uttryck används.
Skriver med ett varierat språk utan stöd av andra språk, grammatiken är mestadels korrekt och språket är lätt att förstå.

Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: