Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster

Skapad 2016-08-29 20:05 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4

Innehåll

TAL OCH MÖNSTER

Matematik - Åk 4 - ca 5 veckor

 

Mål och syfte - Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att upptäcka mönster i figurer och talföljder.
 • Förmågan att jämföra och ordna tal efter storlek.
 • Kunskap och förståelse för positionssystemet.
 • Förmågan att läsa av och sätta ut tal på tallinjer.
 • Förmågan att lösa problem med hjälp av matematik.
 • Förmågan att använda matematiska begrepp.

 

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:

 • Talföljder
 • Mönster
 • Positionssystemet
 • Talsorter var för sig
 • Tallinjer
 • Problemlösning
 • Stora tal

 

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Gemensamma aktiviteter i helklass
 • Individuellt arbete
 • Problemlösning
 • EPA - enskilt, par, alla tillsammans
 • Veckans matematiska begrepp

 

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

 • Hur du använder matematiska begrepp som tagits upp under området  
 • Hur du löser problem  
 • Hur du väljer och tillämpar olika metoder och strategier  
 • Hur du kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer  
 • Hur du resonerar kring begrepp, slutsatser etc.

 

 • Vi kommer att genomföra en diagnos under arbetets gång, där du får skriftlig feedback och utifrån diagnos kommer du få anpassade uppgifter att arbeta med.
 • Vi kommer att utvärdera oss själva genom en självbedömning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: