Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2016-08-29 20:08 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Pedagogisk planering för Good Luck A samt arbete med andra övningar i åk 4
Grundskola 4 Engelska
Under det här läsåret kommer du att få möjlighet att utveckla dina engelskakunskaper på ett roligt och varierat sätt.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska få ett intresse för språket och en förståelse för hur man kan använda det.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelsk samt att kunna uttrycka sig på engelska.

De ska även stärka sin språkliga säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska få utveckla sina kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

Konkretisering av målen

Undervisning

Eleverna kommer att få arbeta i helklass, enskilt eller tillsammans med en eller flera kamrater.

Vi arbetar med olika texter från läromedlet Good Luck, men även andra texter.

Vi kommer även att använda oss av olika lekar, datorer, film samt annat lämpligt material.

 

 

Vi kommer genom undervisningen lära oss:

 • Hälsningsfraser
 • Presentera oss själva
 • Räkneord
 • Fråga om telefonnummer
 • Kunna säga saker om en vän
 • Föreslå en kamrat att göra något
 • Svara på frågor med can
 • Ställa frågor med can
 • Tala om vad man kan och inte kan
 • Verb som beskriver olika aktiviteter
 • Känna igen skriftbilden av räkneorden 1-20
 • Fråga en kamrat om dennes ålder
 • Fråga om en annan kamrats ålder
 • Fråga en kamrat om han eller hon har ett sällskapsdjur
 • Prata om vilka kläder man ska ha på sig
 • Färgadjektiv
 • "Sommarord"
 • Använda bestämda artikeln the framför konsonant och vokalljud
 • Vissa prepositionsfraser med in och on
 • Fråga med frågeorden what´s och who´s
 • Fråga med frågeordet where´s och svara med it
 • Vissa djurnamn
 • Vissa köksord
 • Namn på kroppsdelar
 • Använda left and right
 • Regelbunden pluralbildning
 • Plural med -es 
 • Tonande -s och tonlöst (s)
 • Ord för vissa material
 • Prata om vädret
 • Skriva vykort
 • Fråga om någon vill ha något
 • Svara på denna fråga
 • Be om något
 • Tala om vad man tycker bäst om att dricka
 • Svara på frågan om vilken favoritdryck, -frukt, -grönsak man har
 • Ord för priser, pengar och vikt
 • Benämningar på de närmaste
 • Några rum i ett hem
 • Några vanliga möbler
 • Ställa frågor med do
 • Svara på frågorna
 • Boendeord
 • Ord för klädesplagg
 • Fråga vad någon tycker om vissa plagg
 • Uttala sig uppskattande eller mindre uppskattande om kläder
 • Beskriva vad någon har på sig
 • Beskriva flaggor
 • Tala om vad någon eller några håller på med
 • Fråga om svara
 • Pengar
 • Räkneord
 • Fråga hur mycket något kostar
 • Fråga hur gammal någon är
 • Ta reda på hur många av något
 • Beställa från en hamburgerbar
 • Planera för en avslutningsfest i skolan
 • -s i 3:e person singular i presens av verbet
 • Veckodagarnas namn
 • There is -there are
 • Beskriva ett rum
 • Prepositioner

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt. Varje lektion är ett tillfälle att träna, utvecklas och visa upp färdigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Förståelse

På gång
Ok
Bra
Toppen
Lyssna
Vad du förstår av det du hör
Du förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk. Du förstår hälsningsfraser och instruktioner.
Du förstår helheten i t. ex. en enkel dialog, instruktioner eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar taltempot.
Du förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skola och på fritiden.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i normalt tempo.
Läsa
Vad du förstår när du läser
Du förstår enstaka ord i en enkel text
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.

Kommunikation

På gång
Ok
Bra
Toppen
Tala
Begriplighet i att tala engelska
Du uttrycker dig med ord som du ibland får ihop till en mening.
Du uttrycker dig så andra förstår. Du använder ett enkelt språk och inövade ord och fraser. T. ex. "My name is..." "I like...".
Du kan formulera dig enkelt och tydligt och relativt sammanhängan-de. Du talar med ett visst flyt.
Du uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Du uttrycker dig relativt varierat.
Skriva
Innehåll och flyt i texten
Du skriver kända ord till bilder, tex cat, dog, girl.
Du skriver enkla meningar till bilder tex It is a cat, I like dogs.
Du använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden och sätter ihop dem till enkla texter.
Du skriver tydliga och samman-hängande texter t. ex. brev, instruktioner och kortare berättelser.
Språket
Grammatik och språklig korrekthet
Du behöver träna på att skriva korta enkla meningar korrekt.
Du konstruerar enkla, språkligt korrekta meningar.
Din meningsbyggnad och stavning är i det närmaste korrekt. Du gör få grammatiska fel.
Du har ett stort ordförråd som innehåller synonymer och beskrivande ord. Du behärskar den grammatik som vi har arbetat med och kanske lite till.

Engelsktalande länder

På gång
Ok
Bra
Toppen
Kännedom om
Du känner till några engelsktalande länder
Du känner till något om levnadssätt eller vardagsliv i engelsktalande länder.
Du känner till några skillnader i levnadssätt och vardagsliv mellan olika länder.
Du kan redogöra för vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: