Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6 -ht-16

Skapad 2016-08-29 20:21 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan att
- kommunicera matematik
- använda och se samband mellan matematiska ord och begrepp
- föra och följa matematiska resonemang
- välja och rätt använda metod
- lösa problem

.

Innehåll

Vi ska arbeta med decimaltal
- storleksordna
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- räkna med överslagsräkning
- räkna med kort division

 

Genomförande

Vi ska ha genomgångar, arbeta enskilt och i par. Vi använder MatteBorgen 6a när vi tränar.
Du kommer att få läxor (se veckoplanering) så att du är i takt med genomgångar. De gröna rutorna och sammanfattningen s 35 hjälper dig.
Du måste själv rätta ditt häfte med facit och lämna fram till mig minst en gång/vecka.
Ord: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken, kort division, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt
Tid: v 34-36

Redovisning

Du ska delta i samtal och lämna in ditt häfte varje vecka, så att jag kan följa ditt arbete. När vi är klara med gröna sidor har vi en diagnos, sedan vi repeterat moment som visat sig vara svåra ska vi ha en snarlik provräkning.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att önska genomgångar, när du tycker att något är oklart.
Du bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat, där man får arbetsro och det känns bra att fråga.

Matriser

Ma
Bedömningen sker efter kapitel 1 Decimaltal och 2 Procent och sannolikhet

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och försöker förklara hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och förklarar hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder både bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och kan på olika sätt förklara hur de hör ihop.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: