Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska skriva/tala

Skapad 2016-08-29 20:26 i Vretaskolan Östhammar
Tala och skriva på engelska
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi tränar oss på att skriva enkla texter på engelska och att prata med enkla fraser och meningar så att vi göra oss förstådda. Vi ska också träna oss på att enkelt bearbeta det vi skrivit.

Innehåll

Vi jobbar t.ex. med uppgifter som att skriva en kort text om oss själva och enkelt bearbeta den. Vi tränar oss sedan på att framföra och berätta om oss själva med hjälp av stödord i smågrupper och sedan i halvklass.

Vi kommer dessutom att skriva om kända platser i London och faktatexter om djur och jobba med bearbetning och framförande på olika sätt.

Uppgifter

 • Läxa - glosor/fraser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska skriva/tala

--->
--->
--->
SKRIVA
formulera skriftliga framställningar av olika slag
Jag skriver enkla fraser och meningar och så att innehållet går att förstå. enkelt
Jag skriver enkelt och ganska tydliga texter där meningarna passar ihop så att det går ganska lätt att läsa och förstå. till viss del tydligt och sammanhängande
Jag skriver enkelt, men tydligt och mer sammanhängande, med en röd tråd. Mina texter är lätta att läsa och förstå. relativt tydligt och sammanhängande
TALA
formulera muntliga framställningar av olika slag
Jag pratar enkelt med meningar och fraser så att andra kan förstå. enkelt
Jag pratar enkelt, men tydligt med fraser och ibland längre meningar och svårare ord och bra uttal. enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande
Jag pratar enkelt, men tydligt och sammanhängande med längre fraser och meningar. Jag kan använda flera svåra ord. Jag pratar med bra uttal. tydligt och relativt sammanhängande
BEARBETA
förtydligar och varierar kommunikationen genom att bearbeta framställningar med
Jag ändrar och gör ibland någon enkel förbättring av det jag skriver eller säger, så att det blir tydligare. enstaka enkla förbättringar
Jag gör ändringar och enkla förbättringar av det jag skriver eller säger, så att det blir tydligare och mer varierat. enkla förbättringar
Jag gör ofta och automatiskt ändringar och enkla förbättringar av det jag skriver eller säger, så att det blir tydligare och mer varierat. enkla förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: