Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUR VET DU DET? åk 6 ht-16

Skapad 2016-08-29 20:38 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att
- ta till dig nyheter och fundera kring vad som händer i Lund, Sverige och världen
- uttrycka en åsikt och motivera vad som får dig att tycka så,
- lyssna till andra
- söka information och tänka efter om det kan stämma, vem som skrivit och varför det   skrivits

Innehåll

Frågor som behandlas i media.
Informationsspridning, reklam, om budskap, avsändare och syfte.

Genomförande

Vi ska
- titta på Lilla aktuellt och diskutera de frågor som lyftes där
- träna oss i att uttrycka en åsikt och motivera såväl muntligt som skriftligt.
- läsa delar i läroboken Upptäck samhälle
- se utbildningsfilm
- prata om hur vi är mot varandra på nätet och i verkliga livet
- samla ord under arbetets gång
Tid: v 34 – 37
Ord: information, reklam, propaganda, målgrupp, journalist, massmedier, sociala medier, kommunikation, censur, värdering, fakta, opinion, + ord vi möter under arbetets gång (klistras eller skrives in i so skrivbok)

Redovisning

Du har en skrivbok, NYHETER, där vi antecknar när vi tittar på Lilla aktuellt och där du ska redovisa skrivuppgifter.
Du ska delta i samtal och visa att du kan använda de ord vi samlat.

Elevinflytande

Vi kommer att skriva och samtala så att elevernas erfarenheter tas till vara.

Matriser

Sh
Bedömningen gäller förmågan att kommunicera samt förmågan att söka och värdera information

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att kommunicera: beskriva samband, uttrycka en ståndpunkt och formulera argument
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhälls- frågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resone¬mang och väl underbyggda argument.
Ämne
Förmågan att söka och värdera information
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informa¬tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: