Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mediasmart

Skapad 2016-08-29 20:48 i Linehedsskolan Halmstad
Runtomkring oss finns ständigt ett brus från radio, tv, tidningar och internet som strömmar genom våra hjärnor. Vi kan behöva ta hjälp för att lära oss att sålla detta brus. Det ska vi göra med arbetet med Mediasmart!
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Svenska SO (år 1-3)

Runtomkring oss finns ständigt ett brus från radio, tv, tidningar och internet som strömmar genom våra hjärnor. Vi kan behöva ta hjälp för att lära oss att sålla detta brus. Det ska vi göra med arbetet med Mediasmart!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss:
* vad som skiljer reklam från information
* att hantera och sålla informationsbruset
* att kritiskt kunna granska reklambudskap
* att kunna tyda och tolka avsändare av ett budskap


Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
* titta på olika filmklipp, annonser och bilder
* tillverka egna annonser/reklambilder
* diskutera i olika stora grupper


Diskussionerna kommer att behandla olika ämnen som:
* reklam och/eller nyheter
* kändisar/företag och reklam
* "tjejig" eller "killig" reklam
* olika varumärken och logotyper

Vad som kommer att bedömas:

Bedömning kommer att ske av din förmåga att:

* i samarbete arbeta fram en bild och text som kompletterar varandra
* delta i diskussioner i olika stora grupper

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få:
* tillverka en för andra lockande annons/reklambild
* delta i diskussioner i grupper av olika storlek

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Mediasmart är ett färdigt lektionsmaterial.
Kontakt:
Sveriges annonsörer
Klara Östra Kyrkogata 2C
Box 1327
111 83 Stockholm
mediasmart@annons.se

Matriser

Sv Sh SO
Mediasmart

Rubrik 1

Osäker
Jag kan nästan berätta vad reklam är och även kritisk granska reklam med hjälp av stöttning.
Ganska säker
Jag kan berätta vad reklam är och även kritisk granska reklam med hjälp av stöttning.
Säker
Jag kan berätta vad reklam är och även kritisk granska reklam utan hjälp av stöttning.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: