Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, kroppen

Skapad 2016-08-29 20:50 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Kroppen. Musikteori - ljud
Grundskola 5 Biologi Musik

Det här arbetsområdet handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om skelettet, musklerna, huden, tänderna, celler, blodet, bakterier och virus och mycket annat. Du ska få göra enkla undersökningar som du planerar och dokumenterar. 

Vi kommer att fokusera lite extra på ögon och öron. Detta kommer även att kopplas till musikundervisningen. Hur man kan uppfatta ljud och ljudets väg. 

Innehåll

Mål och syfte.

Vi kommer att arbeta med kroppen och dess organ. Detta för att vi ska ha en större förståelse för hur vår kropp fungerar och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. Vi kommer också att titta på hur ljud och ljus uppstår utifrån fysikens perspektiv. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Titta på modeller av kroppen
 • Delta aktivt i musikteori.

Detta bedöms:

Det här ska du kunna efter avslutat arbete:

 • Namn på de viktigaste av kroppens organ och skelettdelar samt var de sitter.
 • Hur celler är uppbyggda 
 • Hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • Varför och hur vi andas
 • Något om varje sinne
 • Sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • Matens väg genom kroppen
 • Kost och motion på verkar din kropp
 • Något om bakterier, virus och sjukdomar
 • Hur ljud och ljus uppstår

 

Detta kommer du att få chans att visa mig genom:

 • Dina bilder, tankekartor och arbetsboken
 • Diskussioner och samtal
 • Olika experiment

Matriser

Bi Mu
Kroppen

Har grundläggande kunskaper
Kroppens organ
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Organens funktion
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Hälsa kost och motion
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om sinnena
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Dokumentation
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: