Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2016-08-29 21:53 i Öjersjö Storegård Partille
Vi skall titta närmare på vart glas, plast, metall och papper tar vägen. Vart tar våra förpackningar vägen? Vi ska titta på hur man återvinner de olika materialen.
Grundsärskola 3 – 5 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
...

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Återvinning och hur den fungerar.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Detta ska du lära dig

Kunna sortera glas, plast, papper och metall i rätt behållare. 

 

 

Detta ska vi arbeta med

 

lära oss om glas, papper, metall och plast

Sortera sopor utifrån vilka material de är tillverkade av

Diskutera hur vi kan återanvända saker

Återvinna papper genom att göra nytt papper av gamla tidningar och papper

Titta på filmer om hur och varför man återvinner och källsorterar

Övningar på espresso

Fältstudie där vi tar reda på om det ligger skräp runt skolgården. Vad för sorts skräp är vanligast? Var någonstans är det mest skräp - på skolgården, vid gångbanan eller inne i skogen? Varför?

Undersöka och göra sorteringar av soporna

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • VAA   9
  Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
 • VAA   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
 • VEU   9
  Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
 • VEU   9
  Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: