Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2016-08-29 22:18 i Västra Karups skola Båstad
Klass 3, höstterminen 2016.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om världen genom kartan. Du kommer att få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.

Innehåll

LÄRANDE / UNDERVISNING

Målet med undervisningen är att:
 • Visa på en karta var olika världsdelar och världshav finns.
 • Berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever.
 • Delta i samtal och diskussioner om olika händelser i världen.
 • Använda och förstå kartan över skolan.

    Du kommer att få arbeta på följande sätt:

 • titta på filmer.
 • rita egna kartor.
 • jämföra karta och jordglob.
 • använda google earth. 
 • lära dig om världsdelarna och världshaven.
 • lära dig om hur barn lever i olika delar av världen.
 • diskutera nyheter från olika delar av världen.
 • läsa faktatexter om världen.
 • skriva texter.
 • lära dig om barnens rättigheter.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

SO

 • förstå hur en karta fungerar.
 • sätta ut världsdelar och världshav på en karta.
 • jämföra hur barn lever i olika delar av världen med hur du lever i vårt land.
SV
 • du får skriva en faktatext 
Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga och muntliga uppgifter, där du använder lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord eller begreppslista) när du förklarar, beskriver och diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: