Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-08-29 22:20 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Hur levde de första människorna? Vad åt de? Hur bodde de?
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska

Vi ska lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppen istiden, äldre och yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Hur de första människorna levde av samlande och jakt. Hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig. Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vilka gudar de trodde på. Hur de handlade med andra människor. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden och hur gamla de första hällristningarna och runskrifterna är.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Konkretisering av mål:

Arbetssätt:

Vi tittar på filmer.

Vi forskar på internet.

Vi läser i böcker.

Vi gör bild- och skrivuppgifter.

Vi gör en tidslinje.

 

 

Bedömning:

Att jag kan läsa en tidslinje.

Att jag vet vilka årtusenden de olika tidsperioderna var.

Att jag kan göra jämförelser hur människorna levde under de olika tidsperioderna och vilka olika redskap de hade.

 

 

 

Dokumentation:

Att muntligt och skriftligt berätta vad du kan.

Att redovisa något för klassen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: