Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myt, sägen och legend

Skapad 2016-08-29 22:37 i Blåsboskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Svenska
Vad är en myt, en sägen och en legend? Hur skriver man referat och recension? Under kommande veckor ska du få lära dig skillnader mellan olika texttyper genom att lyssna och läsa, arbeta med textinnehållet och kunna återberätta dem både skriftligt och muntligt. Du kommer att få skriva och bearbeta egen text och träna på att använda stavningsregler.

Innehåll

Arbetssätt

Under de kommande veckorna ska du få träna på att uttrycka dig på olika sätt både i tal och skrift. Du kommer att få skriva bland annat både recension och referat. Dessutom ska du få skriva berättande texter med miljöbeskrivningar samt utveckla och använda stavningsreglerna i svenska. Du kommer också att få träna på att läsa olika typer av texter, använda strategier för att förstå och kunna återberätta innehållet i dem. Du kommer att delta i olika samtal om texterna där dina åsikter och synpunkter är viktiga.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga till att:

MUNTLIGT BERÄTTANDE

- Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texten.

LYSSNA

-Lyssna vid genomgångar och på andra samt kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:sägner och myter.

-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt.

-Kunna analysera och formulera egna tankar om textens innehåll:textanalys

-Kunna hitta information och förstå hur den kan användas.

-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.

SKRIVA

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: referat

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll:recension

-Kunna använda regler för språkriktighet:ordklasser

-Kunna skriva berättande texter med beskrivningar:miljöbeskrivningar.

TALA

-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: