Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS - Generation Pep- Livets kemi åk 8

Skapad 2016-08-30 05:21 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Kemi

Livet är kemi! Allt levande är byggt av stora organiska molekyler. Dessutom är det kemiska reaktioner som gör att människor, djur och växter kan leva. Den kanske allra viktigaste reaktionen i världen är fotosyntesen. Där fångar gröna växter upp energi från solljuset och lagrar den i energirika molekyler. Det är faktiskt tack vare fotosyntesen som vi har något att äta. Kroppen behöver olika ämnen i sig för att kunna fungera. Genom att äta rätt mängder av olika sorters mat kan du förbättra din hälsa.

Innehåll

Syfte och förmågor

Utveckla förmågan:

 • Att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, samhälle, kropp och hälsa.

 • Att planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 • Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Arbetsområdets omfattning

Tid:

Terminsstart till och med vecka 42, eventuellt någon lektion till.

Teori:

Med grund i läromedlet Kemi Spektrum:

Innehåll:

 • Kostrekommendationer för mat
 • Betydelsen innehållet i mat och drycker har för hälsan
 • Läkemedel och gifters påverkan i kroppen
 • Fotosyntesen
 • Näringsämnens betydelse i kroppen
 • Vattnets betydelse i kroppen
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
 • Enzymer
 • Nukleinsyror
 • Vitaminer och mineraler
 • När det är brist på näringsämnen eller att livets kemi inte fungerar (sjukdomar)
 • Grunder om organisk kemi

Arbetssätt

 • Gemensamt skapande av teoritexter
 • Genomgångar av lärare
 • Videoklipp för baskunskaper och fördjupning
 • Demonstrationer
 • Diskussioner i klass/grupp
 • Skriftliga uppgifter
 • Digitala uppgifter
 • Planering och genomförande av systematiska undersökningar
 • Kunskapsutvärdering med digitala verktyg samt skriftligt

Bedömning

Vid samtal visade förmågor:

 • enskilda samtal
 • gruppdiskussioner
 • klassdiskussioner 

Vid systematiska undersökningar:

 • visade praktiska förmågor
 • visade förmågor att genomföra och utvärdera

Vid skriftliga tester:

 • bredden och djupet på din kunskap

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Lgr11 åk 9

F
E
C
A
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Det finns brister i, eller saknas, visad förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning.
Granskar information, kommunicerar och tar ställning på ett enkelt sätt.
Granskar information, kommunicerar och tar ställning på ett utvecklat sätt.
Granskar information, kommunicerar och tar ställning på ett välutvecklat sätt.
Planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Det finns brister i, eller saknas, planering och genomförande av undersökningar.
Planerar och genomför undersökningar med enkel dokumentation och analys.
Planerar och genomför undersökningar med utvecklad dokumentation och analys.
Planerar och genomför undersökningar med välutvecklad dokumentation och analys.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Det finns brister i, eller saknas, beskrivningar och förklaringar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt.
Beskriver och förklarar utvecklat.
Beskriver och förklarar välutvecklat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: