Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2016-08-30 07:53 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Ett teoretiskt ekonomiavsnitt med övningsuppgifter för träning i begreppskunskap och resonemangsförmåga.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Det finns inte något i vår närmiljö eller omvärld som inte går att studera ur ekonomiska perspektiv. Utifrån definitionen av ekonomi som en lära om resursanvändning och prioriteringar, kommer vi att studera grunderna i samhällsekonomisk teori.

Innehåll

Mål

 • Förstå ett lands ekonomiska strukturer
 • Använda ekonomiska begrepp och modeller
 • Beskriva och förklara samband mellan olika ekonomiska effekter

 

Arbetets innehåll

Samhällsekonomisk teori:

 • Begrepp
 • Modeller
 • Aktuella exempel för att illustrera effekter och samband
 • Frågeställningar

Arbetssätt och redovisning

Material:

 • Lärobok
 • Bildpresentationer
 • Kortfilmer
 • Begreppslista
 • Instuderingsfrågor

Teoretiska genomgångar varvas med lektionsövningar och arbete med begrepp/frågeställningar.

 

Arbetsområdet avslutas med två delprov:

 1. Digitalt begreppsprov
 2. Skriftligt prov med utredande frågeställningar

Bedömning

Relaterade kunskapskrav för betyget E i år 9:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektion-utvärdering

Framgångsrika studietekniker i arbetet med samhällsekonomi:

- Vid eget arbete med texter, begrepp, frågeställningar?

- I samband med genomgångar?

- Förberedelser inför proven?

- Annat?

Uppgifter

 • Se Classroom SO

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: