Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och tidningstexter

Skapad 2016-08-30 07:53 i Frösåkersskolan Östhammar
Ett arbetsområde om källkritik, som också berör olika typer av tidningstexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Tidningar är förmedlare av nyheter, tankar och känslor och dagens utbud av tidningstext är enormt. Genom att lära sig mer om hur olika texter samspelar och påverkar oss kan också eleverna vara med och uttrycka sig och påverka. I detta arbetsområde ska eleverna få öva sig i att skriva vanligt förekommande dagstidningstexter, både faktatexter och åsiktstexter och därmed också utveckla sitt skriftspråk. Vi kommer även prata om källkritik, bildretuschering och att läsa kritiskt, detta för att eleverna ska bli medvetna om att allt som skrivs inte är sant.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att läsa om källkritik och att skriva olika sorters vanligt förekommande texter. Eleverna ska bli mer medvetna om hur man läser och granskar tidningars innehåll och vilket ansvar tidningar har. Vi kommer även att diskutera källkritik och bildretuschering. Eleverna kommer att få lära sig vilka olika slags texter som förekommer i en vanlig dagstidning. Eleverna kommer att tränas i att formulera sig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Genom att skriva olika sorters texter där du hämtat inspiration från din vardag eller från det som är angeläget för dig får du möjlighet att utveckla språket men också din identitet.

Du kommer att få öva dig i att läsa olika sorters texter som förekommer i en tidning och att skriva egna texter. Du kommer att få modeller för hur de olika texterna skrivs. Du ska känna till hur tidningstexterna är uppbyggda.

Vi kommer att ha Kolla källan som startsida för olika övningar: http://kollakallans.wikispaces.com/K%C3%A4llkritik+-+exempel+webbsidorVisa vad du lärt dig

Genom att skriva olika tidningstexter såväl fakta- som åsiktstexter.
Genom att göra olika källkritiska övningar.

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v 35 till 40.

Bedömning

Bedömningen sker huvudsakligen utifrån aspekterna som berör skriva. Aspekten tala kan också bli aktuell om eleven ges tillfälle att göra muntliga redogörelser om texterna.

Uppgifter

 • Jämföra texter om Adolf Hitler

 • Faktatext om ett politiskt riksdagsparti

 • Digilär om Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv

Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa Se kommentar
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Tala på en årskursanpassad nivå
-muntlig redogörelse Se kommentar
Genomför enkla redogörelser med stöd.
Förbereder och genomför enkla redogörelser anpassade till mottagaren.
Förbereder och genomför redogörelser anpassat till mottagaren.
Förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Söka, sammanställa och värdera information på en årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver stöd för att söka, använda och sammanställa information.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: