Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryggan

Skapad 2016-08-30 08:32 i Studiegården Falköping
Grundläggande Matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du jobbar med boken "Bryggan". I varje kapitel finns ett eller flera minitest och i slutet av varje kapitel kommer det även ett kapiteltest.

Innehåll

1. Tal

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 

 • Storleksordna tal
 • Addera, subtrahera, multiplicera, dividera
 • Prioriteringsregler
 • Potensberäkning
 • Använda prefix

2. Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Mäta och beräkna vinklar
 • Beräkna omkrets av trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • Beräkna area av trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • Beräkna volym
 • Enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter
 • Beräkna skala och likformighet
 • Spegelsymmetri och rotationssymmetri

3 Bråk och procent

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Beskriva, jämföra och storleksordna bråk
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Addera,subtrahera och multiplicera bråk
 • Uttrycka andelar i bråkform,decimalform och procentform
 • Metoder för procentberäkning
 • enkel problemlösning med bråk och procent

4 Statistik och sannolikhet

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Avläsa och tolka olika typer av tabeller och diagram: linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram
 • Beräkna medelvärde och bestämma median och typvärde
 • Uttrycka sannolikhet och beräkna sannolikheten för en händelse
 • Räkna med kombinatorik

5 Algebra

När du arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:

 • Skriva, tolka och förenkla uttryck
 • Ekvationslösning
 • Koordinatsystem
 • Uttrycka samband numeriskt, algebraiskt och grafiskt
 • Räta linjens ekvation

Matriser

Ma
Matematik - bedömningsmatris

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Problemlösning - formulera och lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till.
2
Begrepp - använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
3
Metoder - använda matematiska metoder för att göra beräkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
4
Resonemang - föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
5
Kommunikation - samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: