Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden klass 2

Skapad 2016-08-30 08:39 i Elinebergsskolan Helsingborg
För ca 14 000 år sedan kom de första människorna upp hit till Sverige och till de andra länderna i Norden. De var samlare och jägare. Den här tiden kallas stenåldern eftersom människorna gjorde många saker av sten. De gjorde vapen och redskap. De använde också ben och trä.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
...

Innehåll

▼ Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna  

•förstå varför människorna kom hit till Norden.  

•hur människorna levde på stenåldern.  

•hur man idag kan se spår från stenåldern.  

•vad människorna hade för tro  

•delta i diskussioner och ge exempel på människors levnadsvilkor.

Kopplingar till läroplan

 

◆ SO  1-3     Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

◆ SO  1-3     Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

◆ SO  1-3     Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

◆ SO  1-3     Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

◆ SO  1-3     Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

▼ Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Du får visa dina kunskaper genom att:  

•du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifters som bygger på faktatexterna om stenåldern.  

•du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig.  

•du kan berätta hur man idag kan se spår av forntiden.  

•du kan skriva faktatexter om hur man levde på stenåldern

Kopplingar till läroplan

 

■ SO   3     Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

■ SO   3     Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

■ SO   3     Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

■ SO   3     Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

▼ Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:  

•berättat för dig om istiden och hur människorna kom hit upp till Norden  

•läsa i läroboken om stenåldern och svara på frågor på arbetsblad.  

•se på filmer.  

•se och känna på vapen och redskap som användes på stenålder och bronsålder.  

•skriva faktatexter om hur människorna levde på stenåldern och bronsåldern.  

•läsa böcker om forntiden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: