Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjön och andra hav

Skapad 2016-08-30 09:16 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Vi lär oss om livet i haven, korallreven, fiskarnas värld, havets däggdjur och Östersjön. Vi lär oss om vad som utmärker en fisk.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Visst är det härligt att bo vid havet! Vi som bor längs kusten kan njuta av havet alla årstider på året. Det finns mycket att lära och tillsammans startar vi nu upp vårt biologitema Östersjön och andra hav!

Innehåll

Undervisning, centralt innehåll

Vi kommer att:

 • Göra ett VÖL-schema som uppstart till vårt arbetsområde. Vi återkommer sedan till detta när vi avslutar vårt område.
 • Använda faktatexter från En läsande klass.
 • Läsa och samtala kring text från boken Puls biologi naturen.
 • Se filmer om hav, livet i hav och ekosystem.
 • Gå till stranden och titta på kusten, havet och lära oss mer om växter och djur.
 • Träna oss på att använda ord och begrepp, som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om vårt arbetsområde.
 • Samtala kring olika begreppskartor.
 • Samla vårt material i våra egna No-böcker.
 • Få dissekera en fisk, för att lära oss mer om en fisks anatomi. 
 • Göra enkla undersökningar och dokumentera dessa.
Bedömning

Vad ska bedömas:
- din förmåga att använda och förstå ämnesord och begrepp.
- att du känner till några av arterna som lever i och runt havet, och att du kan några kännetecken för de olika arterna.
- din förmåga att göra undersökningar och dokumentera dessa
-  hur väl du förklarar hur en näringskedja och näringsväv fungerar 
- hur väl du kan beskriva fiskens uppbyggnad.

 

Hur ska det bedömas:

- observationer i klassrummet, t ex hur du samtalar i olika parövningar
- genom din dokumentation i din No-bok.
- genom observation av enkla undersökningar och hur väl det går att följa din dokumentation.
- muntligt när du använder begreppskartan i samtal med andra elever i mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: