Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hk År 6 HT-16, frukost, bakning och hållbar utveckling.

Skapad 2016-08-30 09:18 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna har 1 termin hemkunskap i år 6 och varje lektion är 90 min. Vi arbetar både teoretiskt med faktakunskap och praktiskt med planering och tillagning.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Vi kommer att planera och tillaga olika frukostar och mellanmål, baka med jäst och med bakpulver. I samband med detta diskuterar vi olika val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Måltidens betydelse för gemenskap.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna har hem-och konsumentkunskap under en termin i år 6. Vi ägnar mycket tid åt praktiskt arbete för att eleverna ska kunna känna en säkerhet i arbetet och lära sig att arbeta på ett hygieniskt, organiserat och ansvarsfullt sätt i köket. Vi  diskuterar och pratar om vikten av att äta  bra frukost och mellanmål och tillagar det.  Vi jämför även hel/halvfabrikat med hemlagat, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömning

Eleverna bedöms vid varje lektionstillfälle hur fokuserat, hygieniskt och organiserat de arbetar i köket. Vikt läggs även vid förmåga att samarbeta med olika personer. De har även möjlighet att visa sina kunskaper under diskussioner och genomgångar. De får även några skriftliga uppgifter att arbeta med.

Bedömningar kommer att läggas in i matrisen.

 

Kunskapskrav för år 6

Betygskrav för betygen E, C och A.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 6
  Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  E 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  C 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  C 6
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  C 6
  Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
 • Hkk  A 6
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
 • Hkk  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Matriser

Hkk
Hem-och konsumentkunskap åk 6

Mat, måltider och hälsa: Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett GANSKA BRA sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett BRA sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett MYCKET BRA sätt
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar GANSKA BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar MYCKET BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Motivera dina val och beskriva arrbetsprocessen.
Du kan ge ENKLA omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du motiverar dina val med tanke på ekonomi, miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: