Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt och emotionellt sept- okt Timotej

Skapad 2016-08-30 09:27 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Vi startar upp hösten med att inskola våra nya kompisar och tillsammans med barnen se vilka intressen de har och vad de vill lära sig.
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill lära känna varandra både barn och vuxna på Timoej och få ihop gruppen, se vilka styrkor och utmaningar vi har men även lära oss hur vi är mot varandra för att vara en bra kompis. Att alla skall känna sig välkomna och bli sedda, barn, föräldrar och personal.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vår tema figur är Pippi Långstrump. Vi kommer lära känna Pippi och hennes vänner, Tommy och Annika. Vi kommer prata om våra och hennes värderingar. Hur är Pippi mot sina kompisar? Vi vill försöka överföra Pippis nyfikenhet på att möta nya människor. Pippi kommer skicka brev till oss för att lära känna fler kompisar, oss på Timotej. Vi kommer att ha likadan samling varje dag, med foton och vilka som är här, samma sånger och ramsor.

På för middagarna delar vi upp oss i mindre grupper och leker pedagoledda lekar med barnen.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi bygger vidare på vad de vill lära sig mer om och ger dem utrymme att komma med förslag. Vi observerar de yngre barnen för att se vad de visar mest intresse för. Vi tar tillvara vad barnen pratar om och leker, funderar på vid våra olika utbildningssituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att fotografera och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: