Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa- Motorik och rörelse år 3-6

Skapad 2016-08-30 09:55 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysisk aktiva. Eleverna ska få pröva på olika slags aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa livet ut. Genom undervisningen ska eleven bland annat lära sig olika begrepp, utveckla goda levnadsvanor, träna samarbete och sin respekt för andra. Skolans fysiska aktiviteter ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Det här ska vi göra

Träna grovmotoriska rörelser bland annat genom gymnastik, friidrott, lekar och spel.

Vistas utomhus för lek och rörelse.

Träna på olika spel och lekar med finmotoriska inslag.

Konditionsträning 

Vinteraktiviteter så som skridsko och ute-lek.

Dansa enkla danser och träna på rörelser till musik.

Vi ska tala om olika ord och begrepp.

Skador, säkerhet och risker med olika aktiviteter.

Tala om vad man ska göra i nödsituationer.

Diskutera och resonera kring regler i olika spel och lekar.

Orientering i närmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser

Idh

Idrott och hälsa- Motorik och rörelse år 4-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utföra sammansatta grundformer
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan anpassa dina motoriska färdigheter till viss del efter aktiviteten.
Kan anpassa dina motoriska färdigheter relativt väl efter aktiviteten.
Kan anpassa dina motoriska färdigheter väl efter aktiviteten.
Resonera kring fysisk aktivitet
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan berätta om din egen upplevelse av den fysiska aktiviteten samt någon positiv effekt av det.
Kan föra ett resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Kan föra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du ska kunna berätta hur du kan förebygga skador.
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kan berätta enkla beskrivningar om hur du kan förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Kan plocka fram och bort redskap på ett säkert och ergonomiskt sätt.
Kan berätta utvecklade beskrivningar om hur du kan förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Risk och hänsynstagande
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Behöver ofta stöd och hjälp att kunna följa regler och för att visa hänsyn till sina medspelare.
Kan följa regler och visa hänsyn till medspelare.
Kan förstå varför man har regler och kan själv inse olika risker vid vissa aktiviteter.
Anpassar sig efter säkerheten och har ett gott hänsynstagande vid olika aktiviteter.
Orientering
 • Idh  4-6
Du behöver stöd när du ska orientera dig i närmiljö med hjälp av karta.
Du kan ganska säkert orientera utan hjälp av vuxen.
Du kan orientera med säkerhet utan vuxen.
Du kan med mycket god säkerhet orientera på egen hand i närmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: