Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7, kapitel 1 - Music

Skapad 2016-08-30 10:29 i Svärdsjöskolan Falun
Wings Blue, section 1
Grundskola 7 Engelska

Första kapitlet i läromedlet Wings handlar om musik. Vi kommer att jobba med temat musik under några veckor och omväxlande arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Vi kommer också att jobba med de grammatikövningar som hör till kapitlet. 

För att jag ska kunna skapa mig en bra bild över vad just du är duktig på och vad du behöver träna mera på kommer vi under dessa veckor även att göra diagnoser i engelska. Du kommer att få skriva ett brev, göra en läsförståelsediagnos och en hörförståelsediagnos. 

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

  

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

 

 

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål):

 

2 UNDERVISNING

 2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:     

 

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter 
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska från olika medier och med viss social och regional färgning
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar
 • Samtal och dialoger
 • Sånger 
 • Strategier för att uppfatta detaljer i talat språk och texter, till exempel att avpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
 • Samtal och diskussioner samt argumentation
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Lyssna på musik
 • Lära in ordfältet musik
 • Skriva om musik
 • Tala om  musik
 • Läsa texter som handlar om musik
 • Öva språkriktighet
 • Dialoger och dylikt 

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • Tala, läsa, skriva och lyssna till engelska med fokus på musikområdet 

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 • Musikord
 • Presens av hjälpverben be - do och have
 • Inblick i pop och rockhistoria

 

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

 • Tala, läsa, skriva och lyssna till engelska med fokus på musikområdet 
 • Utvecklat färdigheter utifrån din nivå och blivit säkrare på engelska

 

2F. UNDERVISNINGSDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av vad undervisningen kommer att innebära. Vad betyder det egentligen?

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Tala, läsa, skriva och lyssna till engelska med fokus på musikområdet och användningen av hjälpverben 

 

 

3B. Vi kommer att bedöma genom att:

 • feedback muntigt och skriftligt se dialog

 

 

3C. Exempel på bedömning:

 

 

 

 

 

 

 

 

3D. BEDÖMNINGSDIALOG: Vår (lärare och elevers) Gemensamma tolkning av bedömningen. Vad betyder det egentligen

Prata tillsammans med eleverna om vad som kommer att bedömas, hur det ska gå till och när bedömning kommer att ske. Skapa förståelse. Ska något läggas till eller dras ifrån? Förändras? Elevernas egna förslag på bedömning. Gör eventuella förändringar så att alla är överens och det blir tydligt vad som kommer att ske. Dokumentera!

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
MALL FÖR SVÄRDSJÖSKOLANS PEDAGOGISKA PLANERING

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: