👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 9: Voices of English (2017)

Skapad 2016-08-30 10:39 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Engelska
What is English? How did it develop into what we talk today? What different types of English are there? What makes English important?

Innehåll

Konkretiserade mål

De förmågor som ska tränas inom arbetet på tema "Voices of English" är:

- muntlig förmåga: tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som ska användas på lektionstid, samt genom deltagande i diskussioner och muntliga redovisningar

- skriftlig förmåga: tränas genom genomförande av uppgifter vår lärobok och skriftlig inlämningsuppgift.

- läsförståelse: tränas genom läsning av texter i vår lärobok och uppgifter till dessa, men även genom texter ur andra medier, t.ex dikter, artiklar mm. Läsförståelsetest genomförs.

- hörförståelse: hörförståelsen tränas kontinuerligt i undervisningen genom att det är målspråket som ska användas på lektionstid, men även i hörförståelseuppgifter, sånger mm. Hörförståelsetest genomförs.

Undervisning

Under arbetets gång kommer vi att titta på engelsk språkhistoria för att lära oss lite om hur engelskan har utvecklats till det den är idag. Sedan kommer vi titta på olika varianter av engelska, lyssna på olika dialekter och försöka förstå språkets betydelse. Uppgifter och materiel läggs ut på Classroom. Inlämningar sker också här. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma både dina muntliga och skriftliga förmågor på lektionstid och vid inlämningar. Det som bedöms är:

 • reception - förmågan att förstå det du läst och hört
 • produktion - förmågan att göra dig förstådd när du talar och skriver
 • interaktion - hur du förstår och blir förstådd i exempelvis samtal

Bedömningen sker i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
English

Färdighetsutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig färdighet
Hur du kan göra dig förstådd
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Muntlig förmåga
Hur du kan diskutera
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Hörförståelse
Vad du förstår och hur du visar detta.
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Läsförståelse
Vad du förstår och hur du visar detta.
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Hör - och lärförståelse
Hur du visar din förståelse
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig förmåga
Hur du uttrycker dig i skrift
Har inte deltagit tillräckligt mycket för att bedömning kan göras i detta moment.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.